Reklama
 
Blog | Tomáš Lemešani

Bojovník proti islámu

Do repertoáru politických projektů Tomio Okamury patří zhruba od roku 2015 také tuhý odpor vůči islámu. Podobně jako další evropští populisté i on, i když působí v zemi, která má marginální muslimskou komunitu a uprchlická krize ji zdaleka obchází, boduje na běsnění vůči vyznání, o kterém moc neví. Nic mu však nebrání v tom, aby se zahrál na amatérského vykladače Koránu a aby lidi smyšlenými hrozbami pořádně vyděsil.

Okamura o islámu neříká nic, co byste už neslyšeli. De facto papouškuje fráze, které už pár let chrlí jeho nizozemské, či francouzské vzory. Islám je protidemokratický, ohrožuje „náš způsob života„, je to plán na ovládnutí lidstva, zničení křesťanství, podobá se hitlerovskému nacismu a je součásti velkého spolčení. Citace Okamury snad ani nejsou nutné, stačí si kterýkoliv den zapnout zprávy, anebo se podívat na jeho Facebook.

Korán podle Okamury vyzývá muslimy, aby ničili jiná náboženství i bezvěrce a to i za cenu vražd a teroru. Korán jako komplikovaný svazek veršů může v některých pasážích výkladem radikálního učence vyznívat tak, jak si myslí Okamura. Pravdou však zůstává, že v případě starověkých knih, které jsou základy náboženství nejde o žádnou novinku.

Okamuru by možná překvapily některé pasáže z Bible, základní knihy křesťanství, kterým se tak rád ohání a pasuje se do roli jeho ochránce. Jako příklad uvedu: „Každý, kdo nebude hledat Hospodina, Boha Izraele, musí zemřít, malý nebo velký, muž nebo žena.“ (Umístění v knize – 2Krn 15:13). Bible káže také zabít ženu, která v svatební noc již není pannou : „Pokud se nenajdou důkazy panenství, ať ji muži toho města ukamenují, ať zemře.“ (Dt 22: 20-21)

Eknihu Politika s.r.o. můžete objednat úhradou 149 CZK na účet 1027300577/6100. Do poznámky pro příjemce stačí napsat své jméno a na adresu marketing@biztweet.eu zaslat mail, kde si knihu přejete dodat. Vše lze nakoupit také po kliknutí zde.

Sám jsem křesťan a proto úryvky neuvádím, abych toto náboženství očernil. Chci však ilustrovat fakt, že na knihy a texty staré tisíce let nemůžeme hledět slepě a vykládat si je doslovně. To nedělá ani valná většina muslimů u Koránu. Přesto má Okamura i všichni populisté jasno v tom, že muslimové chtějí všechny ostatní náboženství vymýtit.

Dalším častým strašením, které Okamura používá je hrození tím, že v rámci jakéhosi tajného spolčení chystá islám masivní expanzi do Evropy, i Česka. Okamurovo hnutí třeba šíří lži o počtech muslimů v Česku. Prý jich v zemi žije 30 tisíc registrovaných a další desítky tisíc se nechtějí k islámu přiznat. Mají pravdu, že se jistá část, z pochopitelných příčin nechce k tomuto vyznání přiznat. Mají zkušenosti s nenávistí, či persekuci. Ve skutečnosti je však podle sčítaní lidu z roku 2011 v Česku přiznaných pouze 3358 muslimů. K dispozici mají dvě mešity, do kterých se po útocích z roku 2015 bojí chodit také velká část těch odvážnějších věřících.

Nepokoje a nenávist vůči islámu přitom mezi občany rozšířil právě Tomio Okamura a lidé kolem něj. Kromě neustálého očerňování tohoto náboženství a burcování lidí na různých pochodech se nebojí ani zcela otevřeně vyzvat lidi k nenávistnému chování, hraničícímu s násilím.

Zřejmě nejvýrazněji balancoval na hraně zákonů, když po pořade s právníky zveřejnil text svého kolegy Jiřího Kobzy, který vybízí lidí k nenávistnému jednání v konkrétních bodech.

S panem Kobzou se ve všech bodech naprosto ztotožňuji,“ řekl k textu, který zveřejnil na oficiálních zdrojích Okamura.

„Přemýšlel jsem nad radikálním islámem a nad tím, co tedy můžeme dělat konkrétně my sami, jako občané, v místě bydliště na ochranu našeho demokratického způsobu života a na ochranu dědictví našich předků před islámem? Níže uvádím přesný návod. Měli bychom dát jasně najevo, že naše pohostinnost má své meze! Máme totiž nepopiratelnou zodpovědnost za to, v jakém prostředí budou žít naše děti. Je naší povinností chránit historický odkaz našich předků, naše kulturní tradice a především demokratický způsob života. Naše možnosti nejsou tak omezené! Využívejme tedy všech nástrojů, které nám demokracie dává. Můžeme se organizovat a jednat společně nebo i samostatně! Není toho málo, konec konců, můžeme se mnohému naučit i od nich, co tedy tady vlastně můžeme dělat. Jenže to nepůjde samo, bez pocitu občanské zodpovědnosti a aktivity. Jestli souhlasíte s textem, SDÍLEJTE. Dřív než bude úplně pozdě,“ uvádí na svém Facebookovém profilu.

Clickbaitový status na profilu politika vybízí:

A) Jak může být občan aktivní v místě bydliště?

1. Můžeme s nimi diskutovat o tom, proč když je islám náboženství míru, jak tvrdí, proč neodsuzují veřejně a hlasitě zvěrstva a celé to šílené zabíjení, které se ve jménu islámu děje ve světě, když se současně tak hlasitě domáhají svých „práv“ a tak hlasitě protestují proti všemu, co je „uráží“.

2. Můžeme se sjednotit se ve stížnostech na jejich narušování našich demokratických práv pod jimi smyšlenými záminkami ohrožování jejich náboženských svobod.

3. Můžeme sledovat a zveřejňovat všude možně převzaté články o zvěrstvech islamistů v územích, která ovládají a také o tom, co dělají v západní Evropě (prostě vše co naše média přecházejí nebo dokonce zatajují), je lépe čerpat ze zahraničních zdrojů, na naše se (stejně jako za komunistů) nedá spolehnout.

4. Můžeme chovat pejsky a prasátka jako domácí mazlíčky a chodit je venčit do okolí jejich center, mešit a oblíbených piknikovišť, dávat podnikům v okolí jména jako U hodného pejska, U veselého prasátka a podobně.

5. Pokud někde již stojí a funguje taková stavba (a pokud počasí dovolí), nic nezakazuje chodit kolem ní střídmě oblečení, muži i ženy, se psy na procházku, nasměrovat k ní místní bezdomovce ať si tam popíjejí svůj krabicový elixír.

6. Můžeme svůj nesouhlas vyjádřit i obchodně, nekupovat si v jejich krámech kebaby ani mobily, prostě vůbec nic a neměnit u nich peníze, je to vedlejší zdroj financování rozmachu islámuKaždý zakoupený kebab je jen další jeden krok k burkám. Jak bude chutnat vaší ženě, až jej bude jíst se šátkem na obličeji?

7. Můžeme ignorovat obchodní řetězce, prodejny a restaurace, které se jim podbízejí tím, že nabízí halal pokrmy. I ony nepřímo podporují a tím i spolufinancují nástup islamistů u nás. Můžeme zveřejňovat jejich seznamy a adresy. Je přece jen na nich, kde vlastně chtějí podnikat a kdo bude jejich zákazník.

8. Můžeme mít oči otevřené a pokud se cokoli zvláštního děje v souvislosti s jejich skupinami (dělají nepořádek, jsou hluční atd.) okamžitě volat policii se stížností a žádostí o nápravu.

9. Můžeme jim neustále připomínat (jak to krásně definovala australská premiérka), že mohou kdykoliv svobodně využít práva, které jim demokracie dává, tedy odejít prudit někam jinam.

10. Mějte na paměti základní pravdu, že oni nemají žádnou toleranci k nám a to jsou zde jako hosté. Nemáme tedy žádnou morální povinnost být tolerantní či velkorysí k nim!!

Sjednoťme se v občanské rovině. Islamisty poznáme na ulici snadno podle jejich ostentativního zdůrazňování svého muslimství oblečením, délkou sukní u žen a délkou vousů u mužů. Někteří jsou dokonce placeni za to, aby tímto způsobem zdůrazňovali přítomnost islámu na ulicích (Prosím, neplést s tradičním indickým turbanem sikhů, kteří se do ničeho a do nikoho nemontují).

B) Prostřednictvím svých poslanců, senátorů i místních politiků:

1) Můžeme bojovat na všech úrovních proti uznání muslimské obce registrovanou církví, ať již peticemi nebo publikační činností.

2) Využijme své poslance, jmenovitě ve svých obvodech a tlačme na ně, aby byli aktivnější, pokud chtějí v příštím období zůstat v parlamentu.

3) Můžeme podporovat na všech úrovních zákazy vnějších projevů islámu (šátky, hidžáby, nikáby atd. na veřejnosti, ve školách, na úřadech), odmítat je jako nepřípustný výraz politického boje za prosazení politického islámu a snahy o islamizaci ČR.

4) Můžeme požadovat zpřísnění a rozšíření dozoru nad muslimskými skupinami a jejich centry a mešitami u nás, vyžadovat, ať bezpečnostní služby sledují obsahy kázání, zda odpovídají našim zákonům.

5) Můžeme požadovat neprodleně a nemilosrdně zrušení pobytového povolení všem, kdo budou vybízet k nedodržování našich zákonů, vyzývat k nenávisti, šířit nenávistné tiskoviny a vůbec nepřizpůsobivým přistěhovalcům a radikálům, stejně jako prosazujme repatriaci ilegálních imigrantů.

6) Můžeme podporovat strany a hnutí, které chtějí investovat do policie, ať se naučí dobře arabsky a vzdělávat se ve znalosti islámu, abychom mu mohli lépe čelit.

7) Můžeme vyjadřovat svůj nesouhlas s vydáváním stavebního povolení stavbám mešit, tzv. Islámských kulturních center a madras na našem území na všech úrovních, od lokálních úřadů a samosprávy až po poslaneckou sněmovnu.

8) Můžeme podporovat strany a hnutí, které prosazují zákony, posilující moc samospráv v územním řízení. Sledujme rozhodování starostů a zastupitelstev, zda nedochází ke korupci.

9) Můžeme nevolit nikoho, kdo bude slibovat muslimům nebo dokonce imigrantům an bloc volební právo či jakoukoliv další výhodu, nevolit žádnou multikulti stranu, tito užiteční idioti nás vedou do pekel a nevěřím, že to dělají nezištně.

10) Můžeme protestovat proti porážkám zvířat krutým způsobem halal, požadovat zákaz tohoto způsobu porážky na našem území, stejně jako zákaz dovozu takto zabitých zvířat a produktů z jejich masa. Ochránci zvířat zde mají široké pole působnosti. Měli by zasáhnout.

11) Můžeme dávat jasně najevo, že dáme ve volbách hlasy jen tomu, kdo bude trvat na přísném dodržování našich zákonů pro všechny stejně, bez vyjímek a nepřipustí šaríju ani do řešení rodinných či náboženských věcí.

12) Můžeme přinutit konečně naše politiky, aby odmítali jejich nekonečné stížnosti na nejrůznější „urážky“ všeho možného a jejich požadavky jako neopodstatněné!

13) Můžeme trvat na prosazení zákona o odvolatelnosti politiků, aby bylo možné těm příliš servilním zabránit v napáchání nevratných škod.

14) Můžeme bojovat proti snahám o prosazení uznání neúředních muslimských sňatků, uzavřených na našem území.

15) Hlavně: Nevěřme pověrám o tolerantním či snad dokonce umírněném islámu, byli to podle medií právě tzv.umírnění islamisté, kteří Jamese Foleyho unesli v Sýrii a pak prodali radikálům, kteří mu bestiálně uřezali hlavu. Islám je totiž jen jeden.

Je toho tedy opravdu hodně, co můžeme udělat.

Jaké asi budou reakce na tuto úvahu?

Politika s.r.o.

Politika s.r.o.

U zvýrazněných pasáží je zřejmé je Okamura slovy Kobzy vybízí lidi k porušování českých zákonů, základních lidských prav a svobod. Policie je bohužel v posuzování podobných projevů pořád opatrná.

Boj proti islámu přitom z hlediska politického výkonu Okamury, který sedí ve sněmovně, v době psaní této publikace, pátým rokem, není nijak oslnivý. Hnutí krále populistů předložilo jenom jeden zvláštní, nekvalitní, obecní a nerealizovatelný návrh zákonu, který by navíc narážel na českou ústavu.

Šlo o novelu zákona, kterou chtěla SPD zakázat některé projevy a propagaci islámu. Legislativní návrh vláda dalšího politického obchodníka Andreje Babiše nezamítla a pustila do dalšího schvalovacího procesu. Babiš se totiž v parlamentu opírá také o hlasy Okamurovců.

 

Úryvek z knihy Politika s.r.o.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama